11 maart 2024

Ellogon haalt investering van 1 miljoen euro op voor immunotherapie-innovatie

Ellogon haalt investering van 1 miljoen euro op voor immunotherapie-innovatie

Haarlem, 11 maart 2024, ROM InWest en UvA Ventures Holding investeren samen 1 miljoen euro in Ellogon, specialist in AI-toepassingen voor de zorg. Dankzij de investering kan het bedrijf hun oplossing EIDOSTM verder opschalen en integreren in bestaande immunotherapie, een specifieke behandelmethode voor kanker. Zo wordt immunotherapie gerichter inzetbaar en blijft de zorg beschikbaar en betaalbaar voor iedereen.

“Immunotherapie is helaas niet bij iedereen effectief”, legt Robert Kuipers, CEO van Ellogon uit. “Resultaat blijft op dit moment uit bij zo’n 50% van de patiënten die immunotherapie krijgen, terwijl de therapie bij circa 15% van de niet-geselecteerde patiënten waarschijnlijk wél baat zou hebben. Onze oplossing helpt om nauwkeuriger de slaagkans van immunotherapie voor een patiënt te bepalen. Zo stijgt de kans op overleving voor de patiënt én zijn de zorgkosten beter in toom te houden. Concreet leidt onze oplossing voor Nederland tot een totale jaarlijkse besparing van € 500 miljoen en voor de EU-lidstaten zelfs € 13 miljard.”

Gerichtere kankerbehandelingen met AI
EIDOSTM is een CE-IVDD-gecertificeerde oplossing die AI gebruikt om patiënten te selecteren voor immunotherapie, een relatief nieuwe behandelmethode voor kanker. De oplossing is één van de resultaten van het strategisch partnerschap voor het gebruik van AI in kankerbehandelingen dat Ellogon in 2020 aanging het Nederlands Kanker Instituut (NKI). EIDOSTM is niet alleen effectief, maar ook eenvoudig en naadloos te integreren in de klinische praktijk.

Betaalbare zorg voor iedereen
Immunotherapie is op dit moment nog heel duur: de kosten variëren van 50.000 tot 200.000 euro per patiënt. De vraag naar betaalbare behandelmethoden voor kanker groeit ondertussen snel; de verwachting is dat het aantal kankergevallen de komende twintig jaar met 70% toeneemt. “ROM InWest investeert in Ellogon omdat zij het met EIDOSTM mogelijk maken dat de patiënten die baat hebben bij immunotherapie deze behandeling daadwerkelijk krijgen”, verklaart Janet Nieboer, CEO van ROM InWest. “Daarmee is het een goed voorbeeld van hoe digitalisering zorg toegankelijk en betaalbaar kan houden voor iedereen.”

Trots op bijdrage kankerbehandelingen
Rudi Rust, CEO van UvA Ventures, deelt het enthousiasme van Nieboer: “We zijn verheugd om onze recente investering in Ellogon aan te kondigen, een bedrijf dat vooroploopt in de immunotherapie tegen kanker. Voortkomend uit de Universiteit van Amsterdam in 2019, biedt Ellogon innovatieve technologie voor precieze patiëntselectie in dit kritieke veld. We zijn trots om de missie van Ellogon te ondersteunen en bij te dragen aan de vooruitgang van de behandeling van kanker, gericht op meer gepersonaliseerde en effectieve oplossingen in de strijd tegen kanker.”

Immunotherapie populair
Immunotherapie gebruikt het immuunsysteem van de patiënt om de kankercellen in het lichaam aan te vallen, met als doel de verspreiding van kanker te voorkomen, de kanker onder controle te houden of geheel te laten verdwijnen. Immunotherapie is populair omdat de kans op algehele overleving hiermee drie keer zo hoog is in vergelijking met traditionele behandelingen. Veel Nederlandse ziekenhuizen schrijven inmiddels immunotherapie voor.

Over ROM InWest
ROM InWest is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Noord-Holland. Het team
van zo’n dertig gedreven professionals ondersteunt vanuit Haarlem ondernemers die met hun
innovaties bijdragen aan de voedseltransitie, energietransitie, zorgtransitie, circulaire economie
en/of aan een robuuste, duurzame en sociale Noord-Hollandse economie. Met diverse
programma’s helpt ROM InWest deze ondernemers bij het opschalen en financierbaar maken
van hun oplossingen. Naast het bieden van hulp bij het vinden van externe financiers investeert
ROM InWest ook zélf in bedrijven vanuit het MKB Fonds en het Transitiefonds. Voor het
aanbieden van kennis en netwerken werkt ROM InWest intensief samen met partijen in de regio.
Meer informatie: www.rominwest.nl

Over UvA Ventures Holding
UvA Ventures Holding is een investeerder in een vroeg stadium in academische spin-off
bedrijven van de Universiteit van Amsterdam (UvA). UvA Ventures Holding werkt nauw samen
met academici en ondernemers in het vroegste stadium van bedrijfsvorming om de
commercialisering van kennis te ondersteunen. Meer informatie: www.uvaventures.nl