Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

drs. Rudi Rust 

 • algemeen directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds april 2021)
 • directeur IXA UvA & HvA (sinds maart 2022)
 • voormalig financieel directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding
 • voormalig directeur bedrijfsvoering / financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig Afdelingshoofd Bedrijfseconomische Zaken, Stichting IJlanden (nu Cordaan)

Raad van Commissarissen

dr. Bart Noordam

 • sinds 1 juli 2023 voorzitter van de RvC van UvA Ventures Holding
 • senior Vice President Strategy ASML (Strategy, New Business, Corporate Marketing, ESG, Geopolitics, Presidents’ Office) 
 • lid Governing Board ARCNL  
 • voormalig decaan Faculteit der Natuur, Wiskunde en Informatica, UvA
 • voormalig directeur NWO – Instituut AMOLF 
 • co-auteur ‘ Mastering your PhD’ Springer Verlag 

drs. Jan Lintsen MBA

 • sinds 2017 lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • lid van College van Bestuur UvA, portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering
 • voormalig lid van College van Bestuur Haagse Hogeschool
 • voormalig hoofddirecteur Financiën en Bedrijfsvoering bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Financiën en Management en Control bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • voormalig plaatsvervangend directeur Generaal Transport en Luchtvaart
 • voormalig directeur Informatiebeleid Openbare Sector bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

prof. dr. Hans Amman

 • sinds 2014 lid van de RvC van UvA Ventures Holding, tevens lid van de RvC van AMC Ventures Holding
 • faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA
 • voormalig directeur Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
 • voorzitter RvT Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI)
 • bestuurslid Folia Civitatis
 • voormalig vicevoorzitter College van Bestuur van de UvA

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

Historie en governance

In 1992 heeft het toenmalig College van Bestuur de UvA Ventures Holding BV opgericht om commercieel gerichte activiteiten te kunnen onderbrengen in een privaatrechtelijke structuur, expliciet gescheiden van onderwijs en onderzoek zodat vermenging met en oneigenlijk gebruik van publiek geld wordt uitgesloten. Het ging om activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van de universiteit, maar die daarmee wel rechtstreeks verband houden. De UvA is enig eigenaar en aandeelhouder van UvA Ventures Holding BV. UvA Ventures bezit op haar beurt alle of een aanzienlijk gedeelte van de aandelen van de dochterbedrijven. Deze bedrijven hebben als besloten vennootschappen een identieke juridische structuur. Daarnaast investeert UvA Ventures Holding BV in verschillende ‘new ventures’, waarbij in de start-upfase soms ook al derden-aandeelhouders zijn betrokken. Investeren in new ventures is een dynamisch proces dat in principe in tijd gelimiteerd is. Er wordt gestreefd naar een exit-moment waarbij de aandelen van UvA Ventures in deze ondernemingen verkocht worden.

 

UvA Ventures streeft ernaar om:

 • onderzoekers en studenten te ondersteunen om hun kennis te benutten voor markt en maatschappij;
 • ervoor te zorgen dat de samenleving en de economie voordeel ondervinden van wetenschappelijke innovaties;
 • financieel rendement te behalen voor universiteit, faculteiten en uitvinders;
 • een aantrekkelijke partner te zijn voor de industrie en investeerders
UvA Ventures Holding (route)020 2466100info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 2466100info@amcventuresholding.nl
HvA Ventures Holding (route)020 2466100info@hvaventures.nl