Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

Ir. Peter Krijnsen MBA

 

 • directeur UvA Ventures Holding & HvA Ventures Holding (sinds 1 september 2013) en AMC Ventures Holding (sinds 1 januari 2014)
 • diverse bestuursfuncties op het vlak van stimuleren, valorisatie en regionale ontwikkeling
 • voormalig internationale managementfuncties bij Shell, Stork en Eaton Corporation USA

Raad van Commissarissen

ing. Amandus Lundqvist

 • sinds 2011 voorzitter van de RvC van UvA Ventures Holding, tevens lid van de RvC van HvA Ventures Holding
 • voormalig boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen
 • voormalig voorzitter SURF
 • voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de TU Eindhoven
 • voormalig directievoorzitter IBM

prof. dr. Eric Fischer

 • sinds 2011 lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • hoogleraar economische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam
 • bestuursvoorzitter Instituut Pedagogische Wetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden
 • bestuurslid VNO-NCW, lid van de Sociaal Economische Raad
 • voormalig algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
 • voormalig decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen UvA

prof. dr. Hans Amman

 • sinds 2014 lid van de RvC van UvA Ventures Holding, tevens lid van de RvC van AMC Ventures Holding
 • faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA
 • voormalig directeur Innovation Exchange Amsterdam (IXA)
 • voorzitter RvT Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI)
 • bestuurslid Folia Civitatis
 • voormalig vice voorzitter College van Bestuur van de UvA

drs. Jan Lintsen MBA

 • sinds 2017 lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • lid van College van Bestuur UvA, portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering
 • voormalig lid van College van Bestuur Haagse Hogeschool
 • voormalig hoofddirecteur Financiën en Bedrijfsvoering bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Financiën en Management en Control bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • voormalig plaatsvervangend directeur Generaal Transport en Luchtvaart
 • voormalig directeur Informatiebeleid Openbare Sector bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

Historie en governance

In 1992 heeft het toenmalig College van Bestuur de UvA Ventures Holding BV opgericht om commercieel gerichte activiteiten te kunnen onderbrengen in een privaatrechtelijke structuur, expliciet gescheiden van onderwijs en onderzoek zodat vermenging met en oneigenlijk gebruik van publiek geld wordt uitgesloten. Het ging om activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van de universiteit, maar die daarmee wel rechtstreeks verband houden. De UvA is enig eigenaar en aandeelhouder van UvA Ventures Holding BV. UvA Ventures bezit op haar beurt alle of een aanzienlijk gedeelte van de aandelen van de dochterbedrijven. Deze bedrijven hebben als besloten vennootschappen een identieke juridische structuur. Daarnaast investeert UvA Ventures Holding BV in verschillende ‘new ventures’, waarbij in de start-upfase soms ook al derden-aandeelhouders zijn betrokken. Investeren in new ventures is een dynamisch proces dat in principe in tijd gelimiteerd is. Er wordt gestreefd naar een exit-moment waarbij de aandelen van UvA Ventures in deze ondernemingen verkocht worden.

 

UvA Ventures streeft ernaar om:

 • onderzoekers en studenten te ondersteunen om hun kennis te benutten voor markt en maatschappij;
 • ervoor te zorgen dat de samenleving en de economie voordeel ondervinden van wetenschappelijke innovaties;
 • financieel rendement te behalen voor universiteit, faculteiten en uitvinders;
 • een aantrekkelijke partner te zijn voor de industrie en investeerders;
 • transparant te zijn en de regels voor good governance strikt na te leven.

 

UvA Ventures Holding (route)020 4210001info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 4210001info@amcventuresholding.nl
HvA Ventures Holding (route)020 4210001info@hvaventures.nl