Vacatures


CFO UvA Ventures Holding BV

UvA Ventures Holding BV maakt wetenschappelijke innovaties en expertise vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) beschikbaar voor markt en maatschappij door het oprichten van of participeren in ondernemingen. UvA Ventures participeert in drie typen organisaties: new ventures, contractonderzoek en services.

Het is de ambitie van UvA Ventures om een ‘centre of excellence’ te zijn voor startups, voor alle (financiële) processen die nodig zijn om new ventures beter te helpen groeien en succesvol te worden. UvA Ventures streeft ernaar om:

–   onderzoekers en studenten te ondersteunen om hun kennis te benutten voor markt en maatschappij;

–   ervoor te zorgen dat de samenleving en de economie voordeel ondervinden van wetenschappelijke innovaties;

–   financieel rendement te behalen voor universiteit, faculteiten en uitvinders;

–   een aantrekkelijke partner te zijn voor de industrie en de investeerders;

–   transparant te zijn en de regels voor good governance strikt na te leven.

Voor meer informatie: www.uvaventures.nl

CFO

De CFO en de CEO vormen samen het directieteam van UvA Ventures. Zij zijn beiden statutair bestuurder. De directie legt verantwoording af aan de raad van commissaris­sen. De directie is gezamenlijk en integraal verantwoordelijk voor de strategie en resultaten van UvA Ventures Holding. De te rekruteren CFO heeft de leiding over en is verantwoor­delijk voor de financiële organisatie. Bijvoorbeeld inzake de specialismen toetreding investeerders, begeleiden exits (due diligence/M&A), externe accountancy en begeleiding van AvA’s en RvC’s van deelnemingen vanuit financieel oogpunt.

Samenvattend gaat het hier om een innoverende eindverantwoordelijke directiefunctie bij een sterk innovatief en expanderende organisatie, waarbij groei een belangrijke rol speelt. Ook buiten zijn/haar eigen verantwoordelijkheidsgebied zal de CFO mee­bouwen aan UvA Ventures en haar deelnemingen.

Achtergrond en eigenschappen

Gedragen eindverantwoordelijkheid als (ondernemende) CFO, ervaring opgedaan in de private sector. Academisch opleidingsniveau in bedrijfseconomische of financiële richting, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale RC- of RA-opleiding.

Ondernemend en nieuwsgierig met natuurlijk overwicht en autoriteit ten opzichte van

de relevante deelnemingen en de organisatie, goede analytische en strategische

competenties, coachend, sensitief op mens en proces, verbindend, ‘met beide benen

op de grond’, duidelijk en open, stressbestendig.

UvA Ventures Holding BV laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie en een uitgebreid profiel kunt u contact opnemen met Robin van der Harst of Gerald Knol (telefoon 020 – 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl (uiterlijk 27 januari 2019). Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

UvA Ventures Holding (route)020 4210001info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 4210001info@amcventuresholding.nl
HvA Ventures Holding (route)020 4210001info@hvaventures.nl