UvA minds BV

UvA minds BV biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen; behandeling (en diagnostiek) voor angst, tics, trauma, dwang, depressie, ADHD, autisme, slaapproblemen en selectief mutisme in de vorm van individuele behandeling, groepsbehandeling, oudertraining en ouderbegeleiding. De doelstelling van UvA minds is het aanbieden van evidence-based behandelingen, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in een klinische setting en het opleiden van science-practitioners. Er vindt continu (wetenschappelijk) onderzoek plaats naar de effectiviteit van zorg: efficiëntie en innovatie van de zorg zijn belangrijke speerpunten.

UvA minds BV

Banstraat 29
1071 JW Amsterdam

Tel: 020-280 2900
Fax: 020-308 1677

info@uvaminds.nl