Sightcorp BV

Sightcorp BV is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica), dat in juli 2013 is opgericht als resultante van het werk van dr. Roberto Valenti, uitvinder, en dr. Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision Technologie in Amsterdam en Barcelona. Sightcorp biedt technologische oplossingen voor geautomatiseerde gezichtsanalyse en emotieherkenning. Sightcorp heeft een business case voor diverse industriële toepassingen. Een voorbeeld is marktonderzoek: klanten van Sightcorp kunnen een diep inzicht verkrijgen in real-time gebruikersinteractie met visuele stimuli, en kunnen daarmee hun marketing, het ontwerp van hun producten en hun website, en hun advertentiematerialen optimaliseren. Sightcorp crowd-analyse voorziet in de mogelijkheid om groepen mensen te analyseren op geslacht, leeftijd, gezichtsemotie en interesses, zonder hun privacy aan te tasten. Een mogelijke toepassing hiervan is de analyse van interesses en oogbewegingen van mensen die billboards bekijken of winkelen in grote winkelcentra.

Roberto Valenti & Theo Gevers  Fotografie: Fred van Diem

Sightcorp BV

Science Park 400
1098 XH Amsterdam

Telefoon 020 – 705 1590

info@sightcorp.com