RSouth Antibodies BV

 

Het humaan Respiratory Syncytial Virus (RSV) is de belangrijkste verwekker van luchtweginfecties bij (jonge) kinderen. Het klinisch spectrum varieert van milde bovenste luchtweginfecties (verkoudheid) tot ernstige, soms levensbedreigende lagere luchtweginfecties (zoals bronchiolitis en pneumonie longontsteking). RSV-infecties komen vooral in de wintermaanden, van oktober tot maart, voor. De leeftijdsspecifieke piekincidentie ligt tussen twee en zes maanden en bij oud volwassenen. Jaarlijks worden in Nederland 2500 – 3000 kinderen opgenomen in verband met een lagere luchtweginfectie door RSV (RSV-LRTI). Bij 6-8% van deze kinderen is dit levensbedreigend en is kunstmatige beademing op een intensive care noodzakelijk. Bekende risicogroepen voor een ernstige RSV-infectie op de kinderleeftijd zijn (ex) premature kinderen, kinderen met een aangeboren hartafwijking en kinderen met longaandoeningen. Bij pasgeborenen kan een RSV-infectie zich manifesteren met levensbedreigende apneus. Maar ook oudere volwassenen en mensen met hart- en longziekten lopen grote gezondheidsrisico’s door RSV-infecties. Heel jonge patiënten zijn behandelbaar door middel van passieve immunisatie met monoklonale antistoffen (bijv. palivizumab / Synagis®), een oud en niet erg effectief middel. Een andere portfolio-company van AMC Ventures Holding (te weten AIMM Therapeutics BV) heeft een zeer effectief antilichaam ontwikkeld dat beoogd Synagis te gaan vervangen. AIMM heeft de rechten uitgelicentieerd aan een groot farma-bedrijf, dat de klinische proeven uitvoert en, bij succes, het antilichaam op de markt gaat brengen. De rechten verbonden aan dit licentiecontract zijn in 2018 ondergebracht in RSouth Antibodies BV.

RSouth Antibodies BV

Meibergdreef 59
1105 BA  Amsterdam

+31(0) 20 566 21 45