ProActief UvA BV

ProActief UvA BV maakt sinds begin 1997 deel uit van UvA Ventures. Het bedrijf begeleidt en bevordert de mobiliteit van (ex-)medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en aan de universitaire wereld gelieerde organisaties. De afgelopen jaren heeft ProActief een groot aantal wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke medewerkers geholpen bij de (her)oriëntatie op hun loopbaan.

ProActief UvA BV

Roetersstraat 25
1018 WB Amsterdam

Telefoon 020 – 525 6670

secretariaat@proactief.uva.nl