Panel BV

Panel BV komt voort uit de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (domein Sociale Wetenschappen) en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van burgerparticipatie trajecten door gebruik te maken van een innovatieve methode om consensus te bereiken waarbij er meer ruimte is voor eigen interpretaties en ideeën van de participanten. Het is een gezamenlijke deelneming met UncInc invest BV, een bedrijf dat digitale producten ontwikkelt.

Panel BV