Oefenweb.nl BV

Oefenweb.nl BV is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam, opgericht in januari 2009 door de Programmagroep Psychologische Methodenleer van de UvA (Prof. Dr. Han van der Maas) en UvA Ventures Holding BV. Oefenweb.nl maakt adaptieve online leersystemen, zoals de Rekentuin.nl, die aan het Game & Train, Track & Teach principe voldoen. Als kinderen educatieve computerspelen spelen (Game), kunnen ze specifieke vaardigheden oefenen (Train). Door het registreren van antwoorden (Track) is het mogelijk een beeld te krijgen van individuele en groepsontwikkeling. Deze informatie kunnen leraren gebruiken om leerlingen feedback (Teach) te geven op individuele specifieke problemen. De spelletjes op Oefenweb.nl zijn adaptief; de moeilijkheid sluit automatisch aan bij de vaardigheid van het kind, waardoor de opgaven voor iedere kind uitdagend en stimulerend blijven en het mogelijk is om tijdens het spelen het niveau van het kind snel en nauwkeurig te bepalen. Verder ontstaat er door de hoog frequente metingen, waarbij kinderen wekelijks spelen, een zeer nauwkeurig beeld van de individuele ontwikkeling.

Exit per 31 augustus 2018

prof.dr. L.J. van der Maas   Fotografie: Fred van Diem

Oefenweb.nl BV

Rapenburgerstraat 109 hs
1011 VL Amsterdam

Telefoon 020 – 896 9444

info@oefenweb.nl