Kohnstamm Instituut UvA BV

Kohnstamm Instituut UvA BV maakt sinds 2009 deel uit van de UvA Ventures Holding BV en doet, zelfstandig en in opdracht, onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. Het onderwijsonderzoek van het Kohnstamm instituut beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en post-initieel onderwijs (cursussen en opleidingen voor mensen met een hoger onderwijs opleiding of vergelijkbaar niveau). Kernthema’s in het onderzoek zijn de bevordering van kansen van kinderen en jongeren en de bevordering van onderwijskwaliteit, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.

Kohnstamm Instituut UvA BV

Roetersstraat 31
1018 WB Amsterdam

Telefoon 020 – 525 1226

secr@kohnstamm.uva.nl