ITTA UvA BV

ITTA UvA BV is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat bijdraagt aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de behoefte: zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zowel laagopgeleiden als hoogopgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen. Het ITTA werkt met praktijkgerichte concepten zoals geïntegreerde scholing, inhoudsgericht taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend leren. Het baseert zich daarbij op ruim 25 jaar ervaring met taalleren in een praktijkgerichte context. Het ITTA spant zich samen met de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt in om te zorgen dat taal geen barrière vormt voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk functioneren.

ITTA UvA BV

Roetersstraat 31
1018 WB  Amsterdam

Telefoon 020 246 6166

info@itta.uva.nl