Arbeidsmarktresearch UvA BV

Arbeidsmarktresearch UvA BV (ARR) is verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam en is in 2010 opgericht door professor Evert Verhulp. ARR ontwikkelt digitale, juridische kennissystemen op het gebied van het arbeidsrecht in brede zin. Het belangrijkste doel is de toegankelijkheid van het recht te verhogen en gebruikers inzicht te geven in hun rechtspositie. De berekeningstool “Hoe Lang Werkloos?”, de digitale, interactieve beslisboom “KOO” die een inschatting geeft van de slaagkans in een kennelijk onredelijke ontslagprocedure en de gelanceerde tool “Mag ontslag?” zijn voorbeelden van kennissystemen die ARR ontwikkeld heeft.

prof.dr.mr. Evert Verhulp   Fotografie: Fred van Diem

Arbeidsmarktresearch UvA BV

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

Telefoon 020 – 525 2389

info@magontslag.nl